Dopravníkové pásy
Hladké dopravníkové pásy

Gumotextilní dopravníkové pásy - použití

 hladké dopravníkové pásy

 • Povrchové doly
 • Rudné doly
 • Hutnictví
 • Kamenolomy a pískovny
 • Cementárny a vápenky
 • Papírenský průmysl
 • Stavebnictví
 • Zemědělství
 • Cukrovarnický průmysl
 • Elektrárny

 

Konstrukce

 

pásy jsou vyrobené z gumových krycích vrstev, gumových okrajů a gumotextilního jádra

Vložky

Jádro může obsahovat 2 až 6 textilních vložek

Typy vložek:

 • polyester (EP)
 • polyamid (PP)

 

Krycí vrstvy


Krycí vrstvy a okraje chrání před poškozením jádra a proti atmosférickým, biologickým a chemickým vlivům.

konstrukce gumotextilních pásů

 

Prodloužení pásu:


Prodloužení pásu vzniklé statickým i dynamickým zatížením pásů je kompenzováno napínacím mechanismem. Velikost trvalého prodloužení záleží na konstrukci kostry pásu. Potřebná dráha napínání záleží na délce dopravníku a druhu použitého pásu.

Délka dopravníku L [m]Délka napínání [m]
Pásy s polyamidovou vložkouPásy s polyesterovou vložkou
<50 >= 0.03 L >= 0.025 L
50-300 >= 0.025 L >= 0.015 L
>300 >= 0.015 L >= 0.010 L

  

 

Parametry a použití:

  

TřídaOznačeníNormaHlavní parametryPoužití
Pro všeobecné použití X DIN 22102 ISO 10247 Pevnost v tahu >=26 Mpa Stiratelnost < 90 mm3 Dobré prodloužení při přetržení Na všeobecné použití pro přepravu ostrých. těžkých. kusových a brusných materiálů.např.: rudy. uhlí. kamení. skrývka atd… . Při teplotě 70°C
Y DIN 22102 ISO 10247 Pevnost v tahu >=22 Mpa Stiratelnost < 90 mm3
W DIN 22102 ISO 10247 Pevnost v tahu >=22 Mpa Stiratelnost < 80 mm3 Pro přepravu velmi brusného materiálu o střední až velké kusovosti.Např.: rudy.kamení.uhlí atd..
Z DIN 22102 Pevnost v tahu >=17 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 Pro přepravu zrnitého a sypkého materiálů. Např.: písek. štěrk. vápno
Těžce zápalné K DIN 221102 DIN 221103 DIN 221104 ISO 340 PN-74/C-05011 Pevnost v tahu >=22 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 Dobré prodloužení při přetržení Použití při práci na povrchu v podmínkách možnosti vzniku požáru.
GM Pevnost v tahu >=22 Mpa Stíratelnost < 130 mm3
Nehořlavé V DIN 22109 Pevnost v tahu >=15 Mpa Stíratelnost < 150 mm3 Použití v černouhelných podzemních dolech s nebezpečím výskytu plynu
T M PN-74/C- 94143 PN-C-05019 PN-EN-20284 Pevnost v tahu >= 16MPa Stíratelnost < 150 mm3 Pro doly kde není nebezpečí výskytu plynu
Odolné na vysoké teploty T1 DIN 22102 GOST 2085 Pevnost v tahu >=20MPa Stíratelnost < 150 mm3 Na přepravu horkého materiálu o teplotě do 170°C.
T2 DIN 22102 GOST 2085 Pevnost v tahu >= 12 Mpa Stíratelnost < 130 mm3 Na přepravu horkého materiálu o teplotě do 250°C.
Odolné na nízké teploty R DIN 22102 GOST 2085 Pevnost v tahu >=20MPa Stiratelnost < 90 mm3 Dobré prodloužení při přetržení Pro práci v nízkých teplotách do -60°C
Odolná na maziva i oleje O DIN 22102 Pevnost v tahu >=15 Mpa Stíratelnost < 150 mm3 Odolná při práci s oleji i benzíny

 

 

Doporučená minimální tloušťka vrstev gumotextilních pásů:

 

PoužitíPřepravovaný nákladVrchní vrstvaSpodní vrstva
transport v podzemních a povrchových dolech tříděné uhlí. štěrk. skrývka 3 až 5 2 až 3
transport v podzemních a povrchových dolech surové uhlí. rudy. kamení. skrývka 4 až 6 2 až 4
transport z rýpadel. rovnačů zeminy. překládacích zařízení kusové uhlí. kamení. rudy 8 až 10 2 až 4

Gumotextilní pásy odolné proti průrazu

protiprůrazové pásy

pásy odolné proti průrazu můžou být vyráběné ve všech druzích i odolnostech tak, jako pásy bez zesílené textilní vložky

Hmotnost pásu:
Pásy zesílené ocelové: na celkové zatížení jádra se musí přidat 3,75 Kg/m2 Pásy s polyamidovou ochrannou vložkou: zatížení je porovnatelné s váhou standardního textilního pásu.

Minimální průměr bubnů:
tak jako u pásů bez zesílené vložky

Délky úseku přecházení pásů do koryta, napínací dráhy:
jako u standardních pásů

Doporučené minimální průměry bubnů

Minimální průměr bubnů dopravníkových pásů se řídí stavbou, zatížením nebo spojením pásů

Rozlišujeme následující skupiny bubnů


průměry bubnů

 • Pohonný (A): a všechny ostatní, které jsou umístěné v místě největšího rozprostření sil v pásu dopravníku.
 • Zpětný (B): v místě nejmenšího rozprostření sil v pásu dopravníku
 • Převáděcí a přítlačný (C): mění směr, odchyluje pás v úhlu <=30°

Pro tři různé stupně zatížení pásů jsou bubny voleny dle normy DIN 22101. V tabulkách jsou uvedeny minimální průměry bubnů v souvislosti se zatížením pásů v provozu.

P
Druh bubnuStupeň zatížení pásů (%)doporučené průměry bubnů mm
400/2
500/2
630/2
630/3
800/2
800/3
800/4
1000/2
1000/3
1000/4
1250/2
1000/5
1250/3
1250/4
1250/5
1500/3
1600/4
1800/3
1800/5
1600/5
1800/5
2000/4
2000/5
2250/5
2000/6
2500/4
3150/4
2500/5
3150/5
3500/5
pohonný <30 200 250 315 400 500 630 800 1000
30-60 250 315 400 500 630 800 1000 1250
>60 315 400 500 530 800 1000 1250 1400
zpětný <30 160 200 250 315 400 500 630 800
30-60 200 250 315 400 500 630 800 1000
>60 250 315 400 500 630 800 1000 1250
převáděcí a přítlačný <30 125 160 200 250 315 400 500 630
30-60 160 200 250 315 400 500 630 800
>60 200 250 315 400 500 630 800 1000

 

EP
Druh bubnuStupeň zatížení pásů (%)doporučené průměry bubnů mm
500/2
500/3
630/2
630/3
800/2
630/4
800/3
800/4
1000/2
1000/3
1250/2
800/5
1000/4
1000/5
1250/3
1250/4
1500/3
1600/4
1800/3
1800/5
1250/5
1250/6
1500/3
1600/4
1600/5
1800/3
1800/5
1600/6
2000/4
2000/5
2500/5 3150/5
pohonný <30 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1250
30-60 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600
>60 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800
zpětný <30 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250
30-60 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400
>60 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600
převáděcí a přítlačný <30 160 200 250 315 400 500 630 800 800
30-60 200 250 315 400 500 630 800 1000 1000
>60 250 315 400 500 630 800 1000 1000 1200

  

Přechodový úsek na trase dopravníku

Minimální délky přechodových úseků pásů do koryta, při předpokladu, že rozdíl prodloužení na okraji pásu a ve střední části pásů nepřekračuje 0,85%. Vzdálenost první válečkové stolice od výložníkového bubnu je uvedená v závislosti na šíři pásu a úhlu koryta.

přechodový úsek dopravníku

Šířka pásu (mm)beta = 30°beta = 45°
L (m)h (mm)L (m)h (mm)
500 0.43 22    
650 0.56 31 0.82 40
800 0.69 36 1.01 47
1000 0.87 48 1.28 62
1200 1.04 56 1.53 72
1400 1.22 68 1.79 87
1600 1.41 78 2.07 100
1800 1.58 89 2.4 114
2000 1.76 100 2.58 127
2225 1.98 115 2.93 147
2400 2.11 125 3.13 157

 

spojování pásů

Typy spojů:

 • Vulkanizace
 • Lepením
 • Mechanicky

Nejlepší parametry spojů jsou při vulkanizaci

Rozměry spojů:

Délka spoje Lp je součet délek stupňů Ls a délka úkosu A:
Lp = n x Ls + A

 

 Pevnost vložky T (N/mm)Délka stupňe Ls
Pásy dvouvložkové <= 200 300
<= 250 350
Pásy z více než dvěma vložkama <= 160 200
>160<=250 250
>250<=400 300
>400<=630 350
>630 400

 

Typ pásuDélka stupně Ls (mm)
500/3 250
630/3 250
630/4 250
800/3 300
800/4 250
1000/4 300
1000/5 250
1250/4 300
1250/5 300
1400/4 300
1600/4 350
1600/5 300
2000/5 350
2500/5 350
3150/5 400
3500/5 400

 

Vnější průměr role

 

Gumotextilní dopravníkové pásy

náviny pásů

 

 

Průměr závisí na tloušťce a délce pásu, který je navíjený na buben o průměru 0,5m.

Délka pásu (m)Tloušťka pásu (mm)
1416182022242628303234363840
100 1.43 1.51 1.59 1.67 1.75 1.82 1.87 1.95 2.02 2.08 2.14 2.2 2.26 2.31
150 1.71 1.82 1.92 2.01 2.11 2.19 2.28 2.36 2.45 2.52 2.59 2.67 2.74 2.8
200 1.95 2.08 2.2 2.31 2.42 2.52 2.62 2.72 2.81 2.9 2.98 3.07 3.15 3.23
250 2.17 2.31 2.44 2.57 2.69 2.81 2.92 3.02 3.13 3.24 3.32 3.42 3.5 3.6
300 2.37 2.52 2.67 2.8 2.94 3.07 3.19 3.31 3.42 3.53 3.64 3.74 3.84 3.94
350 2.54 2.71 2.87 3.02 3.17 3.31 3.44 3.56 3.56 3.82 3.91 4.04 4.13 4.25
400 2.71 2.89 3.05 2.23 3.38 3.53 3.67 3.81 3.94 4.06 4.19 - - -
Vytisknout