Dopravníkové válečky
Strážní válečky

 Ø108 / Ø20xL

plášť Ø108x4,0, lisovaná čela s ložisky 6204 zalisovaná v plášti, labyrinové těsnění, základní nátěr

Osa může být buď hladká nebo s vnějším závitem nebo s osazením. Je možné i jiné provedení délky válečku i délky nabo zakončení osy.

 s vnějším závitem

  

 

LL1L2M
mmmmmm
160 100 102 20
200 100 102

  

 s osazením

 

LØdØd1
mmmmmm
160 20 17
200 20 17 s hladkou osou

 

LL1Ød1
mmmmmm
160 80 20
200 80 20Vytisknout