Dopravníkové válečky
s polyuretanovou vrstvou

Válečky s polyuretanovou vrstvou 

Válečky s polyuretanovou vrstvou jsou používány pro snížení dynamických účinků dopadů v dopadové oblasti nebo pod násypkou. Polyuretan je vysoce odolný proti otěru, atmosférickým vlivům. Polyuretanovou vrstvu je možno vyrobit s různou tloušťkou a tvrdostí od 45 do 95 oSh.

V objednávce je nutno specifikovat tyto rozměry válečků :

D1 / D / d x L1 / L2 / L3 a velikost frézování "s" popřípadě jiné zakončení osy (rozměr a délka závitu a pod.)

 

Vytisknout